Krev at kommunen ryddar opp her: – Avfallet må fjernast frå området

foto
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane reagerer på eit tidlegare avfallsdeponi utanfor Selje, der farleg avfall som batteri og kvitevarer utgjer ein trussel mot miljøet. Dei krev no at kommunen ryddar opp. Foto: Bjørn Erik Drabløs