– Vi skal være sjeleglade for at vi har et næringsliv som ønsker å bidra

foto