Det blei diskusjon då kommunestyret skulle velje sekretariat for kontrollutvalet

foto