Betongbil kjørte utfor vegen og hamna på sida

foto