Mener vannmålere i private hjem er en dårlig idé: – Kommunen har ikke knapphet på vann. Dette blir bare dyrt og usosialt

foto