– Vi skal klare å få dette til å gå rundt ved å vere kreative, men no kan vi ikkje handtere fleire kutt

foto
26,8 millionar kroner utan moms er summen kommunedirektøren foreslår å bruke på det kyrkjelege vedlikehaldsetterslepet i Kinn dei neste fire åra. Behovet er imidlertid på 42 millionar. Kyrkjeverje Erling Nydal Bakke (t.h.) og leiar i kyrkjeleg fellesråd Dag Almenning slår alarm. Foto: Svanhild Breidalen