Har lagt eit stramt fylkesbudsjett. 14,6 milliardar planlegg ein å bruke neste år

foto