Fikk gjennomslag for budsjettet tross stor uenighet. Nå skal det kuttes i skolene

foto