Ane-Jørgine har drive senteret i fire månadar:– Det var akkurat dette eg håpte og drøymde om