Kommunedirektøren tilrår politikarane å halde fram med Kinn kommune

foto