Vil sette opp skilt for å promotere Kystvegen blant bilistane