Kommuneleiinga: Før 2022 er over veit innbyggarane kvar ny barneskule skal byggast og kva den kostar

foto