Nytt system skal sørge for at personvernet i kommunen blir vareteke