Skipstunnelkommunane får 750.000 for å skape ringverknader av tunnelen