I år blir det tre dagar med to skip på besøk og anløp på 17. mai