Dei meiner det gamle skuleområdet ikkje er trygt for barn

foto