Elevane lagde og serverte mat frå eigen skulehage – og for lærarane har prosjektet gitt meirsmak

foto