Mener vgs-forslaget tvinger dem på hybel eller til å sitte timevis i buss hver dag