Slik vil de ta vare på lokal historie og kulturarv: – Det er en gullgruve å få jobbe her