– Det beste er når du får dei gode augeblikka. Det gjer heile dagen