Kjøpte 40.000 smuglarsigarettar – politiet fann igjen berre 21.335