Har planar om hydrogenfabrikk her noko å seie for ditt val? Sjå kva partia meiner om utbygging