– Har vært stor oppsving av sparkesykkelturer til Kannesteinen