Vlad, Zhanna og alle dei andre som har flykta frå krigen jobbar på i norsktimane