Kullet med den første normale russetida på tre år vil ikkje kutte alle sprell og spøkar, men seier dei tar omsyn