– Det blir ei krevjande øving å skulle lage Kinn-utgreiinga om sommaren