Vil høyre med naboane om eit legevaktsamarbeid

foto
Kommunalsjef helse Randi Ytrehus i Bremanger tiltrådde å sende førespurnad til Kinn sør om legevaktsamarbeid, og fekk formannskapet med seg. Formannskapsmøtet torsdag vart halde på Knutholmen i Kalvåg. Foto: Tilrår legevaktsamarbeid: