– Politikarane må finne pengar til å ha eit MOT-tilbod i alle delar av kommunen

foto