Elevar i Kinn får ikkje nærskulepoeng for å søke skule i andre del av eigen kommune

foto
Denne skulen, Måløy vidaregåande skule, er ikkje definert som geografisk nært Bremanger, men Flora vidaregåande skule er det. Vestland fylkeskommune har innført nærskuleprinsippet, et prinsipp som eigentleg skal belønne elevar som søker seg til skular nært seg sjølv. Men prinsippet har fått nokre uheldige konsekvensar. Foto: Erling Wåge