Elevar i Kinn får ikkje nærskulepoeng for å søke skule i andre del av eigen kommune

foto