Nytt selskap starter nå jobben med å søke om egnede lokaliteter for torskeoppdrett

foto