Fiske frå norske fartøy blir no offentleggjorde

foto