Sosiale møte i gymsalen bidrar til å halde krigen på avstand: – Det er eit høgdepunkt i veka