Foreldra vil ikkje endre på elevane sine skulekvardag: – Kvifor endre på noko som faktisk fungerer?