Kasta møblar og inventar rundt seg og skubba sin eigen far