Fiskebåtane ligg på rekke og rad og ventar på vêret