Statsforvaltaren har ikkje lenger innvendingar. Via Ferrata får fortsette

foto