De tør ikke tenke på konsekvensene om studiespesialisering blir lagt ned