Skal undersøke om mannen med øks er strafferettslig tilregnelig

foto