Vi spurte om Kinn-folket vil ha cruise. Svaret var klinkande klart