– Det blir utfordrande å bu her, men vi skal prøve å legge til rette på best mogleg vis