– Viss det ikkje er interesse for å behalde skulen, skal ikkje eg bruke tid på å prøve å berge den