Her skal vegen bli breiare og betre – oppgraderer for 16 millionar