Fusjon: Blir Europas største leverandør av mobile tappetjenester og -emballasje

foto