Kommunen får over 150.000 til ny gang- og sykkelveg

foto