Gjennomførte forprosjekt til 300.000 kroner: Nå skal disse bassengplanene kanskje skrotes