Kom med god informasjon, men politikarane ønsker framleis saka betre belyst