Har laga tre forslag til hurtigbåtrute gjennom skipstunnelen