Kan hjelp til nedbetaling av studielån og tidsriktige bustadar lokke legar til kommunen til Anne Kristin? Det skal prosjektgruppa finne ut

foto