– Hastverket i Kinn vil føre til meir konflikt og aggresjon