Kan ikkje stille seg bak Helse Førde si tilråding og ber om ny vurdering