Kan ikkje stille seg bak Helse Førde si tilråding og ber om ny vurdering

foto
Kommunestyret i Bremanger kan ikkje stille seg bak Helse Førde sine planar for ambulansen i Ytre Bremanger. Foto: Seline Larsen